Gera žinoti, svarbu dalintis

 • Mokymai
 • Komunikacija
 • Renginiai

KONSULTACIJOS IR MOKYMAI

Strateginės sesijos metu:

 • per asociacijų ir kitas praktines užduotis reflektuojant stimuliuojamas mąstymas ir skatinamas savęs/organizacijos pažinimas
 • aptariama dabartinė situacija, išryškinamos organizacijos vertybės, unikalumas
 • išsiaiškinamos probleminės ir vystytinos kryptys
 • aptariamas siektinų pokyčių mastas ir suformuluojami/atnaujinami tikslai
 • sugeneruojamos idėjos tikslams siekti, išgryninamos veiklų plano gairės

Strateginės sesijos metu:

 • aptariama dabartinė situacija (pristatomas atliktas organizacijos komunikacijos auditas)
 • išsiaiškinamos probleminės ir vystytinos komunikacijos kryptys
 • aptariamas siektinų pokyčių mastas
 • išryškinamos organizacijos vertybės, unikalumas
 • suformuluojami/atnaujinami komunikacijos tikslai
 • sugeneruojamos idėjos kompanijos identiteto formavimui ir komunikacijos tikslų siekimui
 • išgryninamos komunikacijos plano gairės ir komunikacijos priemonės

Sesijos metu:

 • aptariama vidinės komunikacijos ir bendradarbiavimo svarba, vadovo vaidmuo
 • pristatomi darbuotojų motyvacijos įrankiai
 • aptariami grįžtamojo ryšio teikimo principai, išbandomos grįžtamojo ryšio teikimo metodikos
 • aptariami konkretūs vidinės komunikacijos stiprinimo organizacijoje žingsniai, paruošiamas vidinės komunikacijos veiklų plano projektas
 • pagal poreikį prieš mokymų sesiją gali būti atliekama organizacijos darbuotojų apklausa ir/ar focus grupių tyrimas ir vidinės komunikacijos SSGG organizacijoje
 • mokymų medžiaga adaptuojama atsižvelgiant į konkrečios organizacijos vidinės komunikacijos būklę

Kaip parengti paveikią kalbą, įveikti auditorijos baimę ir tapti įtaigiu kalbėtoju.

Sesijos metu:

 • pristatomos viešojo kalbėjimo metodikos ir principai
 • aptariamos kalbos turinio rengimo praktikos
 • praktinėje dalyje rengiamos ir pristatomos kalbos, stiprinami viešojo kalbėjimo ir streso valdymo įgūdžiai

Kaip auginti autoritetą ir tinkamai bendradarbiauti su žiniasklaida.

Sesijos metu:

 • aptariami savęs pozicionavimas viešoje erdvėje ir komunikacijos principai, kanalai ir kanalams tinkamos formos
 • pristatomi bendravimo su žiniasklaida metodai ir gudrybės
 • praktinių užduočių metu dalyviai save išbando skirtingose bendravimo su žurnalistais situacijose
 • mokomasi elgtis prieš kamerą, laisvai valdyti verbalinę ir neverbalinę kalbą, formuluoti ir perteikti žinią, valdyti įtampą

Kaip pasirengti efektyviam komunikacijos krizių valdymui ir organizacijos įvaizdžio atkūrimui. Sesijos metu:

 • mokomasi prognozuoti ir atpažinti komunikacijos krizes
 • aptariamas atsakomybių paskirstymas ir komandos sutelkimas krizių valdymui
 • praktikuojamasi formuluoti paveikias komunikacines žinutes bei bendrauti su žiniasklaida krizių metu
 • parengiamas organizacijos komunikacijos krizių valdymo plano projektas su konkrečiais veiksmais ir atsakomybėmis
 • mokomasi „reabilituoti“ organizacijos įvaizdį pasibaigus krizei

Organizacijų socialinė atsakomybė: kurkime ne įvaizdį, o kultūrą.

Sesijos metu:

 • ištiriamas organizacijos klimatas ir pasirengimas socialinės atsakomybės programos įgyvendinimui
 • pristatomos socialinių inovacijų, socialinės atsakomybės sampratos, diskutuojama apie organizacijų socialinės atsakomybės reikšmę organizacijos identitetui, darbuotojų įtraukimui/motyvavimui, naudą organizacijai ir kuriamą vertę bendruomenei
 • parengiamas konkrečios organizacijos socialinės atsakomybės programos projektas ir komunikacijos gairės
 • po dirbtuvių gali būti teikiama metodinė pagalba diegiant socialinės atsakomybės programą

Kaip užkirsti kelią konfliktams ir juos efektyviai spręsti?

Sesijos metu:

 • pristatoma efektyvaus bendradarbiavimo ir kolegiško bendravimo reikšmė komandos sveikatai ir efektyvumui
 • aptariamos konfliktinių situacijų komandoje ir bendraujant su klientais priežastys, jų atpažinimas, prevencija ir valdymas
 • analizuojamas streso pasireiškimas, pagrindiniai požymiai ir padariniai
 • pateikiami praktiniai patarimai pasirengiant stresogeninėms situacijoms ir siekiant valdyti įtampą

Sesijos metu:

 • aptariama Covid-19 pandemijos, karo Ukrainoje, socialinių ir ekonominių pokyčių įtaka darbo santykiams, darbuotojų saugai ir sveikatai
 • apžvelgiamos nuotolinio darbo formos, ypatumai ir problematika
 • analizuojami darbuotojų nušalinimo nuo darbo atvejai.
 • apžvelgiama, kokias teises turi darbuotojas darbdaviui pažeidus savo įsipareigojimus.
 • pateikiama aktuali teismų praktika.

Nuo ko viskas prasideda ir kaip to išvengti?

Sesijos metu:

 • remiantis realiais pavyzdžiais atskleidžiama mobingo samprata, būdai, etapai ir atsiradimo priežastys.
 • pateikiamos praktinės rekomendacijos kaip prevenciškai kovoti su mobingu darbe..
 • pateikiami patarimai, kokių veiksmų turėtų imtis kolegos
 • aptariamos mobingą patyrusių asmenų teisės ir apsaugos garantijos, dėl mobingo kaltų asmenų atsakomybės pagrindai. Apžvelgiama naujausia teismų praktika.

Sesijos metu:

 • apžvelgiami dažniausiai pasitaikantys darbo ginčai, darbo ginčų komisijų ir teismų praktika
 • pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kada geriau darbuotojui ir darbdaviui susitarti
 • aptariamas Darbo tarybos vaidmuo inicijuojant darbo ginčus
 • Visos programos yra pavyzdinės, jų apimtis, trukmė, praktinių užduočių kiekis gali būti adaptuojami pagal organizacijos poreikius (nuo 4 iki 16 val.).
 • Mokymai gali vykti „gyvai“ ar nuotoliniu būdu.
 • Po mokymų galime organizuoti papildomas edukacines-kultūrines, komandos stiprinimo veiklas.

KOMUNIKACIJA

Rengiame komunikacijos strategijas, kampanijas, media planus, juos įgyvendiname ir vykdome stebėseną.

Konsultuojame krizių valdymo klausimais, padedame sudaryti krizių valdymo planus ir užtikrinti jų sėkmingą įgyvendinimą.

Kuriame komunikacijos turinį: pranešimai, straipsniai, interviu, bendradarbiavimas su nuomonės lyderiais.

Kuriame video turinį: filmuojame, montuojame, prodiusuojame video projektus - reklaminius ir pristatomuosius video klipus, TV laidas.

Turinio Renginiai

 • Rengiame konferencijas, diskusijas ir seminarus.
 • Organizuojame išskirtines šventes ir unikalių idėjų renginius.
 • Pristatome produktus ir paslaugas VIP svečiams ir žiniasklaidai.

Socialinė atsakomybė

Mokome ir konsultuojame socialinės atsakomybės kultūros kūrimo ir tvarumo organizacijose klausimais. Kartu su Lietuvos socialinių inovacijų klasteriu esame parengę specialią kūrybinių dirbtuvių ir konsultavimo programą „Organizacijų socialinė atsakomybė: kurkime ne įvaizdį, o kultūrą”.  Programa skirta šiuolaikinei organizacijai, ieškančiai būdų kurti vertę sau ir bendruomenei. Daugiau apie programą prisegtuke: Organizacijos socialinė atsakomybė – kurkime ne įvaizdį, o kultūrą

MŪSŲ KOMANDA

Tai komunikacijos, pokyčių ir krizių valdymo, strateginio planavimo ilgametę patirtį turintys ekspertai, sėkmingai įgyvendinę projektus tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose.

Reda Molienė

Reda Molienė / Partnerė

Specializacija: lyderystė, organizacinė kultūra, grįžtamasis ryšys, strateginis planavimas, krizių valdymas. Sertifikuota DiSC konsultantė. Tel. +370 640 12198 el. p.
Živilė Navickaitė-Babkin

Živilė Navickaitė-Babkin / Partnerė

Specializacija: strateginė ir vidinė komunikacija, krizių valdymas, bendravimas su žiniasklaida, socialinė atsakomybė. Sertifikuota DiSC konsultantė. Tel. +370 614 99440 el. p.
People Image

Loreta Juzuitytė / Video projektų vadovė, montažo režisierė

Video produkcija, grafika, režisūriniai sprendimai Tel. +370 6 149 9440 el. p.
People Image

Gabrielė Bražėnaitė / Komunikacijos projektų vadovė

Komunikacija, projektų valdymas, kūrybinis rašymas Tel. +370 658 69360 el. p.
People Image

Evelina Michalovskytė / Jaunesnioji projektų vadovė

Komunikacija, turinio kūrimas Tel. +370 639 86852 el. p.

Partneriai

Bendradarbiaujame su rinkodaros, prekių ženklų kūrimo, projektų valdymo, viešojo kalbėjimo, strateginės komunikacijos, teisės, žmogiškųjų išteklių valdymo ir kitų sričių profesionalais.
vardas img

Karolina Barišauskienė

Komunikacijos ekspertė ir lektorė, vedanti mokymus ir konsultacijas strateginės komunikacijos, viešojo kalbėjimo ir komunikacijos kampanijų įgyvendinimo klausimais.
vardas img

Neringa Bliūdžiūtė

Viešo kalbėjimo konsultantė, padedanti komunikuoti vadovams, organizacijoms, valstybėms.
vardas img

Prof. Dr. Gintautas Valickas

Psichologas, atliekantis tyrimus, vedantis mokymus streso atpažinimo ir įveikos, sprendimų priėmimo psichologijos temomis.

MUMIS PASITIKI

Padedame pasiekti jūsų individualius tikslus!

Kontaktai